Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na nieprawidłowe konto

Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na nieprawidłowe konto

2 maja, 2020 0 przez Doradca Inwestycyjny

Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na złe konto – Wkrótce wprowadzą w działanie zmienione przepisy ustawy o pomocach finansowych, które umożliwią odzyskać pieniądze przelane omyłkowo na niewłaściwe konto. Rzecznik Finansowy radzi kiedy wtedy sprawić.
Nowelizację ustawy o pomocach finansowych prezydent podpisał 27 kwietnia. Nowe ustawy zaczną działać w porządku 3 miesięcy po pracy ustawy w Dzienniku Ustaw.

Jak odzyskać pieniądze omyłkowo przelane na złe konto

 

– Z wyników do nas wpływających wynikało, że omyłkowy przelew na niewłaściwe konto, był źródłem dużych problemów. W skrajnych przypadkach klienci zostawaliśmy w obecny sposób pieniądze, bo nie było mechanizmu zmuszającego klienta do obrotu środków. Dzięki tej kolei w części przypadków dostaniemy je nawet w ruchu kilku dni – mówi Aleksandra Wiktorow, Rzecznik Finansowy.

3 DNI NA POINFORMOWANIE BANKU
W pracy pomyłka we określeniu numeru konta może przydarzyć się każdemu. Do Rzecznika skarżyły się osoby, które wpisały cały numer konta innego użytkownicy (o co szczególnie łatwo przy dużych przelewach tworzonych przez przedsiębiorców), pomyliły się przy wpisywaniu numeru konta czy nawet wykonały przelew na konto podane np. w artykułach informacyjnych. Do ostatniej chwile, nie było czystej i ciągłej procedury odzyskiwania takich zabiegów. Dodatkowo tajemnica bankowa nie pozwalała ujawniać danych użytkownicy, co uniemożliwiało złożenie pozwu w sądzie.

Po kolejach klient, który zorientuje się, że omyłkowo wykonał przelew na złe konto będzie wyrażałeś swój bank lub SKOK o tym fakcie. Ten będzie korzystał 3 dni na poinformowanie konsumencie o braku i konwencjach braku zwrotu sposobów w porządku 30 dni.

– Zwrot materiałów będzie kształtowany na określony rachunek techniczny, co daje pełną anonimowość odbiorcy omyłkowego przelewu. Po otrzymaniu środków, partner w porządku 1 dnia roboczego będzie dostarczał je na konto klienta. Kiedy w transakcję zaangażowanych istniałoby dwóch dostawców termin wydłuży się do kilku dni roboczych – wyjaśnia Bartosz Wyżykowski, radca prawny w przedsiębiorstwie Rzecznika Finansowego.

Jeśli odbiorca omyłkowego przelewu nie zwróci pieniędzy dobrowolnie w porządku 30 dni, bank lub SKOK będzie zobowiązany do dania płatnikowi danych użytkowniku.

– Da to pozytywne dochodzenie prawa na odległości sądowej. Podstawę prawną znaczyć będą przepisy o bezpodstawnym wzbogaceniu. Sąd oceni zaś, czy chcenie płatnika jest zasadne – mówi Bartosz Wyżykowski.

W pracy nazywa to, że odbiorca omyłkowego przelewu, który nie zwróci omyłkowo otrzymanych kwot będzie zmuszony do tego wyrokiem sądu i weźmie dodatkowo koszty związane z procesem.

Impulsem do stworzenia proponowanych zmian stanowiły fakty proponowane przez mężczyzn do Rzecznika Finansowego. Zostały one przez Rzecznika zasygnalizowane w ramach akcji Zespołu Analiz Systemowych. Zespół został stworzony przez Szefa Kancelarii Prezydenta RP w projektu formułowania propozycji zmian obowiązujących regulacji prawnych w oparciu o potrzeby obywateli, które stanowiły tematem rozpoznania przez Biuro Interwencyjnej Porad Prawnej Kancelarii Prezydenta RP lub wezwanych do wymianie w ramach Zespołu: Rzecznika Finansowego, Rzecznika Praw Dziecka, Rzecznika Praw Cywilnych oraz Rzecznika Praw Pacjenta.

Artykuł powstał dzięki serwisowi pożyczki na zasiłki