Para walutowa EUR/USD – na czym opiera się jej analiza techniczna i fundamentalna?

Para walutowa EUR/USD – na czym opiera się jej analiza techniczna i fundamentalna?

17 sierpnia, 2020 0 przez Doradca Inwestycyjny

Jedną z najpopularniejszych par walutowych na rynku Forex jest EUR/USD. Wzbudza ona zainteresowanie zarówno inwestorów indywidualnych, jak i instytucjonalnych. Jej płynność sprawia, ze pozyskanie informacji niezbędnych do przeprowadzenia analizy technicznej i fundamentalnej nie stanowi większej trudności dla doświadczonych traderów.

Analiza techniczna

Typowa analiza techniczna par walutowych opiera się na kilku podstawowych założeniach. Wykres cen reprezentuje wszystkie informacje niezbędne do podjęcia decyzji o zakupie, przez co wielu inwestorów pomija dane makroekonomiczne. W analizie technicznej najczęściej wykorzystuje się poprzednie ruchy cenowe, które zakładają pewną powtarzalność zachowań rynku. Do samej identyfikacji jego stanów oraz dostrzegania płynących sygnałów służą natomiast różne wskaźniki i oscylatory, np. MACD. Łatwy dostęp do wykresów oraz innych narzędzi inwestor uzyskać może od raz po otwarciu rachunku CFD – nowoczesną platformę do zarabiania na handlu parami walutowymi znajdziesz tutaj.

Analiza fundamentalna

W przeciwieństwie do technicznej, analiza fundamentalna opiera się na danych ekonomicznych, czynnikach politycznych czy aspektach gospodarczych, a nie interpretacji cen w ujęciu historycznym. Inwestor może dzięki niej osadzić dany instrument w odpowiednim kontekście, co pozwala na jego kompleksowe zrozumienie. Wybór konkretnej pary walutowej wiąże się z koniecznością ciągłego monitorowania zmian zachodzących w określonych strefach i gospodarkach. W analizie fundamentalnej inwestorzy uwzględniają także czynniki makroekonomiczne. Banki centralne poszczególnych państw mogą np. ograniczać inflację, co prowadzi do zmiany poziomu stóp procentowych. Istotny jest także PKB, określający rozwój gospodarki danego kraju. Analiza fundamentalna uwzględnia również inne czynniki, np. decyzje polityczne, klęski żywiołowe czy bezrobocie.

Para walutowa EUR/USD

W następstwie kryzysu COVID-19, siła nabywcza gospodarstw domowych w strefie euro znacząco spada. Wynika to m.in. z wysokich kosztów transformacji energetycznej, spowolnienia wzrostu produktywności czy wzrostu cen towarów i nieruchomości. Kurs euro w dużym stopniu zależy od aktualnej sytuacji gospodarczej także Stanów Zjednoczonych. Notowania utrzymują się nieustannie nad poziomem parytetu, a EUR pozostaje droższe od dolara. Waluta amerykańska pozostaje w okresie słabości, przez co na EUR/USD nieustannie trwa wzrostowy rajd. Aktualny miesięczny wykres wskazuje na przełamanie 12-letniej linii trendu. Po tak długim okresie szerokiego spadku, euro ma szansę odrobić część strat.